candidate.card.title

candidate.card.description

Socialprofitsectoren (niet-verplegend personeel) | Wetsontwerp 'bekwame helper': wat is jouw mening?

14/08/2023

Waarover gaat het?

Een bekwame helper is iemand die zélf geen verpleegkundige is, maar in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit – buiten een zorginstelling – toch één of meerdere verpleegkundige handelingen wil en mag verrichten.

Het wetsontwerp heeft meerdere doelstellingen: 

  • De kwaliteit van leven van patiënten, in het bijzonder van chronisch zieken, verbeteren.
  • De kwaliteit van leven van wie zorg geeft, maar ook van mantelzorgers verbeteren: zo kunnen ze zorg delen en af en toe eens tijd nemen voor zichzelf.
  • De druk op de verpleegkundigen en de artsen verlichten.

De verpleegkundige handelingen zouden door een bekwame helper bijvoorbeeld kunnen worden gesteld in een school, in een kinderdagverblijf, in een dagcentrum, in een instelling voor personen met een handicap, tijdens de gezinszorg enz.

Om deze handelingen te stellen heeft de bekwame helper de toestemming nodig van een verpleegkundige en/of een arts. De voorwaarden voor deze toestemming moeten nog gedefinieerd worden, maar dit betekent dat in de toekomst een gezinshulp, een opvoeder, een kinderverzorger, een leerkracht enz. onder bepaalde voorwaarden verpleegkundige handelingen mag stellen. Ook jij kan hier dus mee te maken krijgen!

Overleg

Vooraleer de maatregel wordt ingevoerd, moet er overleg gepleegd worden tussen de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden), en dit zowel op sectoraal niveau als binnen je organisatie. Daarom wil BBTK graag jouw mening weten over de lijst van handelingen en het wetsontwerp zelf en vragen we je om onze enquête voor 15 september 2023 in te vullen. Je kan de enquête hier terugvinden.

Nog vragen? Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde of lokale BBTK-afdeling te contacteren indien je hier nog vragen over hebt. Volg ons ook zeker op Facebook voor het laatste nieuws in de sector, je kan ons terugvinden op de pagina ‘ABVV social profit’. Samen sterk!