Delhaize: Niets + Niets = nog steeds niet veel!

18/09/2023 | FR / NL

Nog een namiddag bij de minister voor niets! Op 15/09 vond een derde vergadering op 8 dagen tijd plaats bij de minister. 

Het GVF had 10 eisen voorgelegd, 3 daarvan waren absolute voorwaarden. 7 eisen kregen een negatief antwoord, waaronder het principe van een sociaal plan voor zij die het bedrijf willen verlaten en het principe van het behoud van een syndicale afvaardiging bij de gefranchiseerde winkels

Wat ligt er op tafel? 

  • Alleen de overgangspremie zou verhoogd kunnen worden van € 100 naar € 125 per jaar anciënniteit voor het variabele deel + een vast bedrag van € 145 one-shot (compensatie voor de syndicale premie van het 1ste jaar).
  • De garantie dat de bedienden van de ondersteunende diensten in de maatschappelijke zetel minstens tot eind 2028 in het pc 202 blijven.
  • Een specifieke premie, bovenop de overgangspremie, van € 10.000 voor de mensen die met vervroegd pensioen zouden gaan. Deze premie zou naar rato van het contract toegekend worden. Het gaat hier over mensen van 62 jaar en ouder die de gefranchiseerde niet wil! Dit is gewoon een manier voor Delhaize om de oudste, duurste werknemers buiten te werken aan € 100 per jaar... (40 jaar anciënniteit betekent € 20 bruto per gewerkte maand bij Delhaize, en dan nog prorata voor de deeltijdsen). Dat zijn peanuts! 
  • De ondertekende bijlage zou nog aangevuld kunnen worden met andere garanties, maar die zijn nog niet nader bepaald. 

Laat het duidelijk zijn: ofwel aanvaarden we alles, ofwel ligt er niets meer op tafel, aldus de directie! We zullen een clausule van sociale vrede opgelegd krijgen!

Hebben we dáárvoor 6 maanden lang zo’n harde strijd geleverd? 

Aan jullie om ons te antwoorden tijdens de personeelsvergaderingen die door onze afgevaardigden georganiseerd worden!