Delhaize: de BBTK zegt nee! Echte onderhandelingen, geen vals spel, geen peanuts voor de werknemers

19/09/2023 | FR / NL

Op vrijdag 15/09 vond een derde vergadering plaats tussen de directie van Delhaize, de facilitator en de vakbonden bij de minister van Werk. De directie heeft gisteravond de vakbonden een definitieve tekst gestuurd en daarbij een antwoord binnen een zeer korte termijn geëist. Drie dagen om een standpunt in te nemen, terwijl de werknemers de facto al maanden de sociale strijd van hun leven voeren.

Het duurde niet lang om te beslissen. De BBTK had zijn afgevaardigden overdag al geraadpleegd tijdens een interzetel over de inhoud van de discussie van vrijdag. “Discussie” is het juiste woord. Ondanks verschillende vergaderingen, ondanks de tussenkomst van de sociale bemiddelaar en vervolgens van de facilitator, is er namelijk nooit echt onderhandeld bij Delhaize. De directie geeft geen opening noch garanties op punten die vooraf voorgesteld werden, ook al zijn ze essentieel voor de werknemers (intrekking van het franchiseplan, sociaal plan en aanwezigheid van de vakbonden bij de franchisenemers, drie punten die een toekomst zouden garanderen ongeacht de keuze van de werknemers). Het gemeenschappelijk vakbondsfront was echter heel duidelijk geweest in het formuleren van zijn eisen, waaronder drie essentiële voorwaarden.

De BBTK wijst het voorstel van de directie af. 

De tekst is onduidelijk en er is geen ruimte voor echte garanties. Zelfs op de punten waarop tijdens de besprekingen van vrijdag vooruitgang werd geboekt, stellen we vast dat de tekst achteruitgaat en in de praktijk geen garanties biedt. 

Op basis van de mandaten die het personeel ons tot nu toe altijd heeft gegeven, kunnen we bevestigen dat we mijlenver staan van wat de werknemers willen en nodig hebben.

In principe en in de praktijk blijven we nog steeds tegen de beslissing van Delhaize en zijn franchiseplan. We vragen om een echt sociaal plan voor de werknemers die het avontuur van de franchise niet zouden willen aangaan en het bedrijf zouden willen verlaten. Het minste wat de directie van Delhaize kan doen, is haar sociaal passief op zich te nemen. We eisen ook garanties voor de toekomst van het sociaal overleg in de gefranchiseerde winkels. We hebben hierover geen garanties gekregen.

Zoals de zaken er nu voor staan, is er geen mogelijk akkoord met de directie. Als ze echter tot bezinning zou komen en eindelijk de deur zou openen voor echte onderhandelingen, zouden we daar uiteraard aan deelnemen.