Je rechten op zak 2024 - Jaarlijkse vakantie

20/12/2023

Als er één periode van het jaar is waar werknemers erg naar uitkijken, dan is het de vakantie wel. In België heeft iedere werknemer recht op betaalde jaarlijkse vakantie.

Je Rechten op zak 2024 - Arbeidsduur

20/12/2023

Ons sociaal-overlegmodel is gebaseerd op een basisprincipe: de werknemers stemmen in met een hogere productiviteit zolang die collectief wordt omkaderd en gecontroleerd door de overlegorganen binnen de onderneming.