candidate.card.title

candidate.card.description

Lidl: actief op zoek naar hyperflexibele mannelijke werknemers zonder kinderen!

15/02/2024 | FR / NL

Op 14 februari vond bij Lidl opnieuw een vergadering van de NSV plaats. Bedoeling was om terug te komen op de verzoening van december vorig jaar die was afgesprongen. We verwachtten dat de directie met oplossingen zou komen om jullie contracten te verbeteren. Zoals gewoonlijk vindt de directie dat de regels die bij Lidl gelden al te beperkend voor hen zijn en dat dus niet alles mogelijk is.

Wat zien we als we de slides van de directie lezen? 

  • Contracten van minimum 24 uur bij aanwerving. Vanaf 2 jaar anciënniteit: 28 uur voor de FB's. 
  • Nog eens 50 FB’s zouden een contract van 36 uur krijgen.

Wauw, is het door Valentijn dat ze zo goedgehumeurd zijn? 

  • Nee, want dan krijg je bloemen... Hier komt de vaas er nog achter...

Om recht te hebben op die twee punten, is er in eerste instantie sprake van:

  • Onderbroken uurroosters (dus uurroosters met bijv. een paar vrije uren over de middag). Wij hebben meteen STOP gezegd want dit is niet wettelijk in de sector. 
  • Vanaf 6 uur ‘s morgens voor iedereen

Ze zeggen ons dat alle werknemers om 6 uur 's morgens zouden moeten beginnen. Er is geen vrijwillige basis mogelijk, het is voor iedereen...

Echt? Heb je al eens een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang geweten waar je je kinderen om 5.30 uur 's morgens kan afzetten? NEEN!

Volgens de directie zou je comfortabeler kunnen werken als je om 6 uur 's morgens begint!

Sluitingen en openingen berekend per kwartaal en niet meer per week

Iedereen weet hoe moeilijk het is om elke week je afgesproken sluitingen en openingen te doen naleven. Nu zouden alle regels wegvallen en zou de berekening per kwartaal gebeuren, zonder verplichte stabiliteit. Hoe kan je ook hier je werk en je privéleven combineren als de directie opnieuw de flexibiliteit in een hogere versnelling zet? Vergeten we niet dat we nog maar enkele maanden geleden een beperkte uurroosterflexibiliteit (+4/-4) verkregen hadden voor de deeltijdse werknemers. En dat valt allemaal weer in duigen!

Méér flexibiliteit, méér onzekere contracten

We hadden ook verkregen dat er geen contracten van bepaalde duur meer zouden zijn... Als bij toverslag zullen die weer opduiken in het kader van een nieuwe norm van 10% onzekere contracten. De BBTK heeft van de omkadering van onzekere contracten een prioriteit gemaakt. Lidl lacht ons hier vierkant uit, want momenteel bedraagt het percentage onzekere contracten +/- 7%, en wij zouden 10% moeten accepteren? Voor Lidl betekent “omkaderen” van onzekere contracten dus “verhogen”, net het tegenovergestelde van wat wij willen. Wat de studentencontracten betreft, weten we alleen dat het gaat om prestaties van 3 uur... Welk soort contract, welke dagen, welk volume, welke periode van het jaar? Er zijn niet de minste beperkingen voorzien... Het wordt een toeloop van studenten het hele jaar door! Kort samengevat: om voor enkele FB’s een verhoging naar 28 uur te krijgen na 2 jaar anciënniteit en om voor 50 FB’s een contract van 36 uur/week te krijgen, moeten we al het bovenstaande slikken...

Met wiens voeten spelen ze eigenlijk? 

Waar kan je terecht met je kinderen om 6 uur 's morgens, het is al moeilijk genoeg om 7 uur? Hoe moet je omgaan met openingen en sluitingen die de hele tijd veranderen, hoe kan je nog bijkomende uren krijgen als er nog méér studenten de winkels overspoelen? 

Eigenlijk wil Lidl minder vrouwen aan het werk hebben en voorrang geven aan mannen zonder kinderen... Het is dat of je privéleven helemaal opofferen

Voor de BBTK is het duidelijk: de directie moet haar standpunt herzien, want dit is geen deftige basis voor onderhandelingen!

Luister naar jullie afgevaardigden en blijf gemobiliseerd!