candidate.card.title

candidate.card.description

Covid-19 niet meer automatisch een beroepsziekte

13/02/2024 | FR / NL

Werknemers in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico op Covid-19 bestaat, en die Covid-19 hebben opgelopen, kunnen een erkenning als beroepsziekte krijgen. Deze erkenning zorgt ervoor dat je een vergoeding krijgt voor geleden schade, en is vooral interessant voor werknemers die loonverlies hebben geleden of die een terugbetaling willen van hun remgeld van bepaalde medische zorgen. 

Covid-19 blijft opgenomen in de lijst met beroepsziektes. Toch zal je in de toekomst, wanneer je in aanmerking wil komen voor een erkenning als beroepsziekte, moeten bewijzen dat je op je werkplek bent blootgesteld aan een verhoogd risico op besmetting met Covid-19. De automatische erkenning is dus niet meer mogelijk. Dit ligt in lijn met het beleid van Fedris inzake andere beroepsziektes en is vanuit wetenschappelijk oogpunt ook een standpunt die we begrijpen. We hebben er wel voor geijverd dat er een wachtperiode nodig is zodat werknemers voldoende op de hoogte gebracht kunnen worden. De maatregel zal daarom pas op 1 maart 2024 ingaan. De beslissing is ook niet met terugwerkende kracht genomen; zij die in het verleden al een erkenning als beroepsziekte hebben gekregen zullen deze niet verliezen.

Nog vragen of opmerkingen? 

Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde of lokale BBTK-afdeling te contacteren indien je hier nog vragen over hebt. 

Nog geen lid? Je vindt een lidmaatschapsformulier op onze website. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV social profit’ voor het laatste nieuws uit je sector. Samen sterk!