candidate.card.title

candidate.card.description

Indexeringen november 2023

01/11/2023 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Pc 202.00Kleinhandel in voedingswaren+1%
Pc 210Bedienden van de ijzernijverheid+2%
Pc 311Grote kleinhandelszaken+2%
Pc 310Banken+0.27%
Pc 330.01Gezondheidsinrichtingen en -diensten+2%
Pc 330.02Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten+2%
Pc 330.04Overige gezondheidsdiensten en instellingen+2%
Pc 331Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg)+2%
Pc 335Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen+2%
GMMI en uitkeringenGewaarborgd minimum maandinkomen en uitkeringen+2%