candidate.card.title

candidate.card.description

Carrefour: fouten in het loon, weg ermee!

01/02/2024 | FR / NL

Op 31/01 jl. hadden wij een nationale overlegvergadering bij Carrefour. Op de agenda staan de resultaten van de cao koopkracht en de nieuwe versie voor 2024. Er is niets nieuws onder de zon, maar het resultaat voor 2023 zal minder slecht zijn dan voorzien, wat gevolgen zal hebben voor de koopkrachtpremie. Zo zie je maar dat het ongeluk van sommigen (de Delhaize-werknemers) heeft geleid tot een opleving van de cijfers van Carrefour. Op basis van onze opmerkingen zouden we binnenkort een voorstel voor een cao moeten ontvangen. 

Binnenkort bespreken we ook de vernieuwing van de cao’s SWT 60 en 62 jaar en de cao 90 (in de loop van februari).

Het onderwerp dat de vergadering van vandaag rechtvaardigde, was de overdracht van het loon en de loonfiches naar Partena. We zullen hier niet ingaan op de dagelijkse problemen met fouten die jullie tegenkomen, want die kennen jullie beter dan wij. 

Wat kunnen we in dit dossier over Carrefour zeggen? AMATEURISME is het vriendelijkste woord dat we kunnen vinden om te beschrijven hoe lichtzinnig men omspringt met deze loonoverdracht.

We hebben geëist dat ze tegen de volgende OR met een echt actieplan komen, zodat elk probleem onmiddellijk kan worden opgelost en het systeem door iedereen kan worden begrepen. Het is ondenkbaar dat de problemen die we hadden nog lang zullen aanhouden. 

De BBTK heeft duidelijk gedreigd met een dringend verzoeningsbureau als oplossingen opnieuw voor onbepaalde tijd worden uitgesteld!

Terwijl men je vraagt om elke dag hard te werken om de cijfers van je bedrijf op te krikken en het bedrijf nieuw leven in te blazen, is een eerlijk loon de minimale service die je bedrijf zou moeten bieden. 

We vroegen ook naar de vervanger van Dhr. Leman, van wie we al 2 dagen weten dat hij weggaat... Radiostilte, doorlopen, er is niets te zien, we houden jullie op de hoogte!

Luister naar jullie afgevaardigden en blijf gemobiliseerd!