candidate.card.title

candidate.card.description

Delhaize: een ongelijke strijd

13/02/2024 | FR / NL

De juridische soap tussen de BBTK en Delhaize bereikte vandaag een nieuw eindpunt. De beslissing over de organisatie van de sociale verkiezingen bij Delhaize werd immers vandaag genomen.

Ter herinnering: in het kader van de komende sociale verkiezingen eisten we de oprichting van 95 CPBW's (comités voor preventie en bescherming op het werk) voor de winkels die nog niet gefranchiseerd werden. In de praktijk was het doel van deze aanpak om sociaal overleg via CPBW's te verzekeren in alle winkels die vandaag meer dan 50 werknemers tellen.

Opnieuw heeft het gerecht ons in de steek gelaten. Onze vraag was echter volkomen terecht, aangezien ze aansluit bij de realiteit die zal bestaan op de dag van de sociale verkiezingen, namelijk dat elke winkel zelfstandig zal zijn en altijd meer dan 50 werknemers zal tellen, en daarom recht zou hebben op een CPBW.

Het gerecht en het arbeidsauditoraat stelden zich opnieuw terughoudend op tegenover onze strafrechtelijke klacht (minachting van de wet-Renault) om de asociale constructie die Delhaize aan het opzetten is, aan de kaak te stellen.

Iets minder dan een jaar na de aankondiging van de franchisering van alle Delhaize-winkels, zien we dat twee wetten van openbare orde, de wet-Renault en de wet op de sociale verkiezingen, op zo’n manier worden geïnterpreteerd dat Delhaize het pad effent voor de totale vernietiging van elk sociaal overleg.

9.200 werknemers hebben geen sociaal plan gekregen en lijden al maanden – sommigen onder hen slechts een paar weken en voor sommigen zal dit over een paar weken hun lot zijn – onder de kwellingen van een overgang naar een franchisering. Loopbanen en levens worden kapotgemaakt onder het juk van harteloos kapitalisme.

Voor al deze werknemers was er nog steeds de hoop dat ze "beschermde" vertegenwoordigers zouden hebben die konden zetelen in één CPBW per winkel. Deze organen zijn immers bedoeld om het welzijn van de werknemers te garanderen...  Deze hoop is nu grotendeels de bodem ingeslagen. Zonder een waardeoordeel te vellen, hebben de rechtbanken in dit dossier de plaats ingenomen van de sociale organen. Ze braken de staking, besloten dat er geen sprake kon zijn van een sociaal plan en nu beslissen ze dat er in de toekomst geen sociaal overleg meer zal zijn. We betreuren het ten zeerste dat Delhaize een rol heeft gespeeld in het voortdurend inschakelen van rechtbanken, terwijl een respectvolle en daadkrachtige sociale dialoog tot heel andere oplossingen had kunnen leiden die representatief zijn voor het Belgisch sociaal overleg dat ons zo dierbaar is. Of we het nu hebben over de uitspraken over het eenzijdige verzoekschrift om het stakingsrecht te breken, de afwijzing van onze strafklacht of de uitspraak van de Arbeidsrechtbank in het dossier van de sociale verkiezingen, we betreuren het dat het gerecht systematisch de kant van de werkgevers heeft gekozen, zonder zich ooit af te vragen of ze niet het pad effenen voor een nieuwe asociale wereld in België, waarin sociaal overleg niet langer zijn verdiende plaats heeft. En toch is de ratio legis ontworpen om de minderbedeelden te beschermen. Dit is betreurenswaardig en zal een bittere nasmaak achterlaten bij de 9.200 werknemers van Delhaize.

Morgen zullen de krantenkoppen verkondigen dat dit de zoveelste nederlaag is voor de vakbonden in dit dossier, maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Morgen zullen we opnieuw de strijd aangaan en we zullen nog steeds aan de zijde van de werknemers van Delhaize staan, zowel bij de gefranchiseerden, de magazijnen als de centrale diensten. Telkens weer zal de BBTK een dam opwerpen, de willekeur van de werkgevers counteren. Tegen alle tegenkanting in zullen we blijven strijden voor sociale rechtvaardigheid in de sector.