candidate.card.title

candidate.card.description

Bedienden vrij onderwijs | Alles over je eindejaarspremie 2023

16/11/2023

Bedrag

Voor de administratieve medewerkers (m.u.v. het personeel van de hogescholen), de begeleiders en de opvoeders in internaten is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het loon van december. Voor de rest van het personeel bedraagt de eindejaarspremie 58,14% van het maandloon van december. 

Daarnaast is er ook een aanvullende premie voor sommige functies:

  • Voor het contractueel en gesubsidieerd personeel (m.u.v. de bedienden in de hogescholen, de bedienden die werken als opvoeder in een internaat, de administratief medewerkers en de zonale busbegeleiders) bedraagt de aanvullende premie 20% van de gewone eindejaarspremie.
  • Voor zonale busbegeleiders bedraagt de aanvullende eindejaarspremie maximaal 252,06 euro. De concrete berekening wordt gedaan volgens de formule (252,06 x TWV1 x 1/10) + (252,06 x TWV2 x B/10). TWV1 is de wekelijkse arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 februari gedeeld door 38. A is het aantal maanden in dienst in de periode van januari tot juni. TWV2 is het wekelijks arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 oktober gedeeld door 38. B is het aantal maanden in dienst in de periode van september tot december.

Referteperiode

Indien je binnen de referteperiode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 voltijds hebt gewerkt, inclusief gelijkgestelde dagen, heb je recht op een volledige eindejaarspremie. Als dat niet het geval is, geeft iedere gepresteerde (of gelijkgestelde) maand recht op 1/12de van de eindejaarspremie. Als je arbeidsprestatie aanvat voor de 16de van een maand, of eindigde na de 15de van een maand, telt deze maand mee bij de berekening van je eindejaarspremie. Werknemers die geen recht hebben op een volledige eindejaarspremie, hebben recht op een eindejaarspremie in verhouding. 

Uitbetaling

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. 

Nog vragen?

Contacteer zeker je delegees of lokale BBTK-afdeling. Zij kunnen samen met jou kijken of je eindejaarspremie correct werd uitbetaald. Ook met andere vragen kan je hier terecht. Nog geen lid? Op onze website vind je een lidmaatschapsformulier. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV Social profit’ voor het laatste nieuws in je sector. Samen sterk!